Skift dit forsidefoto
Veteranalliancen
Skift dit forsidefoto
Landsdækkende26758928
Denne brugerkonto status er Godkendte

Denne bruger har ikke tilføjet nogen oplysninger til deres profil.

Veteranalliancen
26758928
Landsdækkende
Claus Stenberg

Veteranalliancen er en landsdækkende, netværksbaseret organisation for veteraner og deres pårørende.

Veteranalliancens aktiviteter kan groft opdeles i to dele:

1. Politisk interessevaretagelse for syge/sårede/socialt udsatte veteraner, og deres pårørende, på kommunalt, regionalt og nationalt plan.

2. Informationstjeneste og vidensdeling via hjemmeside, sociale medier, foredragsvirksomhed og deltagelse i den offentlige debat omkring vores mærkesager, og andre forhold af betydning for vores målgruppe.

Vi samarbejder bredt med andre relevante aktører på veteranområdet, og arbejder på tværs af private og offentlige sektorer.
Vores virksomhed udføres af frivillige ildsjæle, lige som vi henviser interesserede ildsjæle til relevant frivilligt arbejde hos andre aktører.