Skift dit forsidefoto
Dansk Stalking Center
Skift dit forsidefoto
Landsdækkende 2517 7374
Denne brugerkonto status er Godkendt

Denne bruger har ikke tilføjet nogen oplysninger til deres profil.

Dansk Stalking Center
2517 7374
Landsdækkende

Dansk Stalking Centers målsætning
Foreningens formål er at etablere, udvikle og drive et landsdækkende specialiseret videns-, rådgivnings-, og behandlingscenter for stalkingudsatte om stalking.

Foreningens henvender sig til stalkingudsatte og deres netværk, og til de fagnetværk der kommer i berøring med stalking.

Dansk Stalking Center ønsker:

at tilbyde hjælp og støtte til stalkingudsatte og deres netværk (herunder udsattes børn)
at tilbyde vejledning til fagpersoner der kommer i berøring med stalking
at udvikle interventionsmetoder i forhold til stalkingudsatte samt at udvikle forebyggelses- og samarbejdsmodeller på tværs af interesseorganisationer og tværsektorielt omkring stalking.
at indsamle ny viden om stalking
at formidle viden om stalking
at foreningen tilvejebringer det økonomiske grundlag, for stalkingcentrets aktiviteter i henhold til formålet, gennem offentlige bevillinger, private bidrag, fonde, donationer i form af arv og gave samt økonomisk støtte fra erhvervsvirksomheder, institutioner m.v. i form af sponsorering eller lignende.
at foreningen tilvejebringer økonomiske midler til sine aktiviteter, gennem vederlag for de af stalkingcentrets tilbudte tjenesteydelser, eller lignende.
Centret kan fremme sine aktiviteter i henhold til formålet ved brug af frivillig arbejdskraft hvor enhver, der ønsker at fremme centrets formål, kan arbejde ulønnet efter indgået skriftlig aftale på grundlag af de af centret fastsatte retningslinjer.