Indsigt fra speciallæge i reumatologi og rehabilitering, Heine Svarrer

Angående Borgerforslag: Sagsbehandlingsgaranti med nationale tidsfrister og tværfaglig kvalitet i sagsbehandlingen for syge. Underskriv borgerforslaget her: https://www.borgerforslag.dk/se-og-stoet-forslag/?Id=FT-05838 Hvorfor er dette borgerforslag meget relevant og vigtigt? Her kommer argumenter fra erfaren speciallæge i reumatologi og rehabilitering, Heine Svarrer, Aalborg. Kommuner, med eller uden hjælp fra sundhedskoordinator (tidligere kaldt kommunal lægekonsultent) tolker ikke sjældent lægers formuleringer i attester og erklæringer på en anden måde, end det lægen tror, hun har skrevet. Diagnose: F.eks en sygemeldt patient lider af langvarige og tiltagende smerter i muskler og led i ryg, arme eller ben. Røntgen, [...]

By |2021-02-06T07:36:38+01:005. februar 2021|Uncategorized|0 Kommentarer

Er du nedslidt – Seniorførtidspension

Er du nedslidt? Her får du et hurtigt overblik over lovgivningens rammer for seniorførtidspension. Hvilke kriterier skal du opfylde? Du skal have højst 5 år til folkepension. Du skal have en tilknytning til arbejdsmarkedet på 20-25 år. Aktuel tilknytning, som også kan betyde, at du nu er blevet sygemeldt fordi du netop er nedslidt. Du skal være nedslidt i en grad så du ikke længere kan varetage dit arbejde eller forsørge dig selv via et fleksjob. Din arbejdsevne skal således være varig og væsentlig nedsat. Hvad gør du - og [...]

By |2019-02-04T20:07:29+01:004. februar 2019|Blog|0 Kommentarer

Rammerne for virksomhedspraktik

Virksomhedspraktik - hvad er det egentlig? Jeg har flere gange skrevet om virksomhedspraktik - ligesom jeg ofte underviser i emnet. Uanset om jeg underviser på grunduddannelser, på akademimoduler, diplommoduler eller på juridisk efteruddannelse er diskussionen den samme. Hvad er formålet med virksomhedspraktikker egentlig, hvad betyder varighedsbegrænsningerne og hvornår er nok nok. Lad os skære ind til benet omkring den juridiske fortolkning. Kort og godt. Beskæftigelsesministeriet Ministeriet har udarbejdet en del materiale vedrørende virksomhedspraktik. De har bl.a. også foretaget analyser omkring effekten af virksomhedspraktikker. Det fremgår af lov om en aktiv [...]

By |2019-02-06T23:40:10+01:001. februar 2019|Blog|0 Kommentarer

Hvornår er der et udviklingsperspektiv og hvornår er der ikke set i forhold til arbejdsmarkedet

Ankestyrelsen har i principafgørelse nummer 58-18 konkret forholdt sig til, hvornår der kan være tale om et udviklingsperspektiv, der har betydning for arbejdsevnen, og dermed samtidig giver ret til et ressourceforløb. Og hvornår et udviklingsperspektiv udelukkende har betydning for en livskvalitet og dermed giver ret til en førtidspension frem for et ressourceforløb. Hvad er afgørende i Ankestyrelsens principafgørelse: "Der er ikke udviklingsperspektiv for borgerens arbejdsevne, når fx:  der ikke er muligheder for bedring af borgerens meget dårlige helbredstilstand,  der ikke er muligheder for bedring af borgerens meget ringe [...]

By |2019-01-22T13:34:07+01:0022. januar 2019|Blog|0 Kommentarer

Hvordan behandles sager om førtidspension på det foreliggende grundlag

At søge førtidspension på det foreliggende grundlag: I henhold til pensionslovens § 17 har en borger mulighed for at ansøge kommunen om førtidspension. Det betyder, at borgeren på eget initiativ kan indgive en ansøgning om førtidspension. Kommunen skal i sådanne tilfælde behandle sagen og fremkomme med en afgørelse om enten bevilling eller afslag indenfor 3 måneder jf. pensionslovens § 21. (3 måneder fra det tidspunkt, hvor sagen er rejst.) Jeg hører flere forskellige fortolkninger af, hvordan behandling af pensionssager på det foreliggende grundlag bør foregå i praksis. Nogle kommuner mener, [...]

By |2019-01-02T13:55:40+01:0028. december 2018|Blog|0 Kommentarer

Bliv klædt på til mødet med kommunen

Kender du det?...... ....Enten at føle sig fastlåst i et langvarrigt sygdomsforløb, fastklemt i ledighed eller frustreret over manglende afklaring af din arbejdsevne..... Uanset hvilken situation du sidder i kan det betale sig at være forberedt til mødet med kommunen og din sagsbehandler på jobcentret. Hvorfor? Fordi du har brug for, at være specifik omkring dine ønsker og dine behov. Du har brug for at kunne kommunikere klart, så du har større mulighed for, at dine budskaber bliver hørt og modtaget. Fritager det din sagsbehandler for at forberede sig - [...]

By |2019-01-02T16:33:51+01:0028. december 2018|Blog|0 Kommentarer

Speed din sag op med løbende partshøring

Hvornår er du sidst blevet partshørt? Og hvorfor er det egentlig ét vigtigt spørgsmål? Partshøring er ét af forvaltningslovens mest afgørende begreber. En forvaltning har pligt til at partshøre, hvilket samtidig giver parten eller parterne i sagen en retssikkerhed. Når en forvaltning partshører sikrer de sig for det første, at relevante oplysninger foreligger på sagen, hvilket samtidig styrker officialprincippet om, at en sag skal tilstrækkelig belyses. For det andet giver det parten i sagen mulighed for at udtale sig og eventuelt fremkomme med bemærkninger eller nye oplysninger. Jeg har på [...]

By |2018-12-28T11:58:53+01:0013. april 2017|Blog|0 Kommentarer

Kontanthjælpsloftet, 225 timers reglen og ferie – Jobreformen

Kontanthjælpsloftet, 225 timers reglen og ferie - Få et overblik over de forskellige elementer i jobreformen.  Kontanthjælpsloftet 225 timers reglen Ferie 1) De nye regler om kontanthjælpsloftet er trådt i kraft den 01. april 2016, og får virkning fra den 01. oktober 2016. Det vil sige 6 måneder efter ikrafttræden. Kontanthjælpsloftet vil gælde for de personer der allerede modtager uddannelseshjælp, integrationsydelse eller uddannelseshjælp. Personer der ansøger om uddannelseshjælp, integrationsydelse og kontanthjælp efter lovændringen vil ligeledes blive omfattet af loftet. De ydelser der samlet set ikke kan overstige kontanthjælpsloftet er: uddannelseshjælp, integrationsydelse, [...]

By |2018-12-28T12:25:28+01:0028. juli 2016|Blog|0 Kommentarer

Forlængelse af sygedagpenge eller jobafklaringsforløb

Sygedagpengemodellen trådte i kraft den 01. juli 2014. Hvad betyder den for dig? Få et kort overblik her. Hvis du er sygemeldt og modtager sygedagpenge efter den 01. juli 2014 vil reglerne i den nye sygedagpengemodel være gældende. Det betyder, at du efter 22 ugers sygdom enten kan få forlænget udbetaling af sygedagpenge eller overgå i et jobafklaringsforløb. Du vil nedenfor blive præsenteret for de nye muligheder. Forlængelsesmuligheder Med den nye sygedagpengemodel bliver der ændret på reglerne om varighedsbegrænsning. Efter 01. juli 2014, gælder der i henhold til sygedagpengelovens § [...]

By |2018-12-28T14:24:53+01:0028. december 2014|Blog|0 Kommentarer