Speed din sag op med løbende partshøring

Hvornår er du sidst blevet partshørt? Og hvorfor er det egentlig ét vigtigt spørgsmål? Partshøring er ét af forvaltningslovens mest afgørende begreber. En forvaltning har pligt til at partshøre, hvilket samtidig giver parten eller parterne i sagen en retssikkerhed. Når en forvaltning partshører sikrer de sig for det første, at relevante oplysninger foreligger på sagen, hvilket samtidig styrker officialprincippet om, at en sag skal tilstrækkelig belyses. For det andet giver det parten i sagen mulighed for at udtale sig og eventuelt fremkomme med bemærkninger eller nye oplysninger. Jeg har på [...]