Hvordan behandles sager om førtidspension på det foreliggende grundlag

At søge førtidspension på det foreliggende grundlag: I henhold til pensionslovens § 17 har en borger mulighed for at ansøge kommunen om førtidspension. Det betyder, at borgeren på eget initiativ kan indgive en ansøgning om førtidspension. Kommunen skal i sådanne tilfælde behandle sagen og fremkomme med en afgørelse om enten bevilling eller afslag indenfor 3 måneder jf. pensionslovens § 21. (3 måneder fra det tidspunkt, hvor sagen er rejst.) Jeg hører flere forskellige fortolkninger af, hvordan behandling af pensionssager på det foreliggende grundlag bør foregå i praksis. Nogle kommuner mener, [...]

By |2019-01-02T13:55:40+01:0028. december 2018|Blog|0 Kommentarer

Forlængelse af sygedagpenge eller jobafklaringsforløb

Sygedagpengemodellen trådte i kraft den 01. juli 2014. Hvad betyder den for dig? Få et kort overblik her. Hvis du er sygemeldt og modtager sygedagpenge efter den 01. juli 2014 vil reglerne i den nye sygedagpengemodel være gældende. Det betyder, at du efter 22 ugers sygdom enten kan få forlænget udbetaling af sygedagpenge eller overgå i et jobafklaringsforløb. Du vil nedenfor blive præsenteret for de nye muligheder. Forlængelsesmuligheder Med den nye sygedagpengemodel bliver der ændret på reglerne om varighedsbegrænsning. Efter 01. juli 2014, gælder der i henhold til sygedagpengelovens § [...]

By |2018-12-28T14:24:53+01:0028. december 2014|Blog|0 Kommentarer