Kontanthjælpsloftet, 225 timers reglen og ferie – Jobreformen

Kontanthjælpsloftet, 225 timers reglen og ferie - Få et overblik over de forskellige elementer i jobreformen.  Kontanthjælpsloftet 225 timers reglen Ferie 1) De nye regler om kontanthjælpsloftet er trådt i kraft den 01. april 2016, og får virkning fra den 01. oktober 2016. Det vil sige 6 måneder efter ikrafttræden. Kontanthjælpsloftet vil gælde for de personer der allerede modtager uddannelseshjælp, integrationsydelse eller uddannelseshjælp. Personer der ansøger om uddannelseshjælp, integrationsydelse og kontanthjælp efter lovændringen vil ligeledes blive omfattet af loftet. De ydelser der samlet set ikke kan overstige kontanthjælpsloftet er: uddannelseshjælp, integrationsydelse, [...]