Forlængelse af sygedagpenge eller jobafklaringsforløb

Sygedagpengemodellen trådte i kraft den 01. juli 2014. Hvad betyder den for dig? Få et kort overblik her. Hvis du er sygemeldt og modtager sygedagpenge efter den 01. juli 2014 vil reglerne i den nye sygedagpengemodel være gældende. Det betyder, at du efter 22 ugers sygdom enten kan få forlænget udbetaling af sygedagpenge eller overgå i et jobafklaringsforløb. Du vil nedenfor blive præsenteret for de nye muligheder. Forlængelsesmuligheder Med den nye sygedagpengemodel bliver der ændret på reglerne om varighedsbegrænsning. Efter 01. juli 2014, gælder der i henhold til sygedagpengelovens § [...]