Grænsen mellem fleksjob og førtidspension og mulighederne

Fleksjob eller førtidspension - Og hvor går grænsen? Har du en nedsat arbejdevne og berettiger nedsættelsen til førtidspension? Der foreligger ikke en nedre timegrænse, der definerer retten til førtidspension. Som ved alle andre forsørgelsesgrundlag og indsatser er det som udgangspunkt den individuelle vurdering, der skal foretages i hver enkelt sag. Betyder det, at man så ikke kan fastsætte en nedre grænse? Absolut ikke. Flere af de kommuner jeg samarbejder med har indført en nedre grænse. Nogle kommuner har en fastsættelse på 6 timer ugentligt, andre 5 og nogle 2. Det betyder, at borgeren [...]