Anette Marie Hindsberg har begået dette indsigtsrige speciale om retten til førtidspension og værdigheden i kontakten med lovgivningen og systemet. Hun er uddannet socialrådgiver med en overbygning og kandidat i samfundsvidenskabelig jura. Og hun har noget på hjerte.

For god ordens skyld skal det nævnes at specialet er bedømt til 12.

Du får et uddrag af indledningen nedenfor. Ønsker du at læse hele specialet, trykker du dig ind via linket efter teksten.

Rigtig god læselyst.

De bedste hilsner

Louise Schelde Frederiksen

“Retten til førtidspension er en social rettighed, som skal kompensere den enkelte for en varig og
væsentlig nedsat arbejdsevne. Sociale rettigheder, herunder retten til førtidspension, udgør en
essentiel del af det velfærdssystem vi har opbygget i Danmark, og sikrer, at alle kan leve et værdigt
liv uanset opvækst og livssituation. Det er tilmed en grundlovssikret ret, at dem, som ikke er i stand
til at forsørge sig selv og sine egne, er berettigede til at modtage hjælp fra det offentlige.
Den 1. januar 2013 trådte en ny reform om førtidspension og fleksjob i kraft.1
Reformen havde
som sit erklærede formål – som så mange reformer før den – at flest muligt skulle i arbejde og forsørge
sig selv. Udviklingen på området skulle vendes, så flere kunne få en tilknytning til arbejdsmarkedet
og sikre at færrest muligt ville ende på varig, passiv forsørgelse.2

Reformen har dog været udskældt og givet anledning til en massiv kritik om de skærpede regler i den
socialpolitiske debat.3
Flere eksempler på hvordan landets kommuner forsøger at udvikle (en
hypotetisk) arbejdsevne hos dokumenteret svært syge borgere f.eks. ved etablering af sengepraktikker
har været fremtrædende i medierne4
, og der er lavet en optælling af, at mindst 65 mennesker er døde
i ressourceforløb under deres afklaring om retten til førtidspension.5

Herudover har 64 faglige- og sociale organisationer indgået et samarbejde under navnet: ”Værdig
reform”, hvor de sætter fokus på de problemer som reformen medfører, og derudover kommer med
forslag til hvordan lovgivningen kan ændres.6

I maj 2018 blev der efter en evaluering af reformen7
vedtaget et nyt lovforslag for at præcisere
reglerne på området.8
Behovet for at præcisere reglerne kan ses som et udtryk for en politisk
erkendelse af, at kommunen i for mange tilfælde har henvist borgerne til udsigtsløse og uværdige
forløb, som reelt kun har resulteret i en udskydelse af førtidspensionen. Der er dog kun tale om en
præcisering af de eksisterende regler, og ikke en egentlig ændring af tilkendelseskriterierne.”

Link til specialet i sin fulde længde:

Speciale Anette Marie Hindsberg