Jobbox tilmelding

Her opretter du din job- eller afklaringsprofil. 

Du opretter en profil nederst på denne side. Du kan skrive en kort præsentation af dig selv og dine kontaktoplysninger. Når du er tilmeldt kan du logge ind via linket www.sociale-rettigheder.dk/medlem og derfra uploade billede eller fil. Her aktiverer du også din profil og gør den synlig. Husk at krydse af, om din profil skal være synlig i forhold til fleksjob, ordinært job, virksomhedspraktik og job med løntilskud eller en arbejdsprøvning.

Vi hjælper dig efterfølgende med at promovere din profil og gør det derved nemmere for virksomheder, at komme i kontakt med dig. Virksomheder behøver således ikke bruge tid på oprettelse af jobannoncer, men kan hurtigt og nemt kontakte deres næste medarbejder eller støtte op om en god afklaringsplan.

Bemærk, at det er kommunerne, der endeligt skal godkende aftaler om virksomhedspraktik, job med løntilskud eller arbejdsprøvninger af hensyn til lovgivning, forsikringsaftaler og formål i den enkelte sag. Vi håber dog at kunne fremme sagsbehandlingstiden og ikke mindst styrke det gode tværfaglige samarbejde via en åben og lettilgængelig Jobbox.

Oprettelse i jobboxen er gratis. Du bliver ikke bedt om betaling, men skal godkende Sociale-Rettigheders betingelser.

Dit billede matcher med 220×200 px i præsentationsfeltet. Vi anbefaler i øvrigt, at du indsætter kontaktoplysninger fx mailadresse eller telefonnummer, så virksomheden kan kontakte dig direkte.

Kort overblik over nogle af de forløb, der kan etableres efter beskæftigelsesloven.

Hvad er en virksomhedspraktik: Ledige og sygemeldte kan som led i opkvalificering eller afklaring deltage i virksomhedspraktik imellem 4-13 uger, for nogle op til 26 uger – alt afhængig af målgruppe og forsørgelsesgrundlag. Opkvalificering kan bl.a. have fokus på faglig, personlig eller social opkvalificering samt en matchning af arbejdsgiver og den ledige med henblik på fastansættelse. Derudover kan der etableres virksomhedspraktik for sygemeldte, der har brug for afklaring og/eller opkvalificering i forhold til arbejdsområde og normering af arbejdstid. Som virksomhed stiller i således ressourcer og en støttende hånd til rådighed. Personen der deltager i virksomhedspraktik modtager samme forsørgelse, som ellers i forbindelse med en ledighedsperiode eller en sygemelding og er dermed ikke ansat. Virksomhedspraktik har hjemmel i Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats § 42 (Herudover mulighed for nytteindsatser efter § 42a).

Hvad er job med løntilskud: Der kan etableres job med løntilskud for ledige og sygemeldte (kun sygemeldte uden et konkret ansættelsesforhold) i private og offentlige virksomheder. I private virksomheder fastsættes overenskomstmæssig løn og arbejdsgiveren modtager et løntilskud på 75,09 kr. pr. time (2016 sats). I offentlige virksomheder fastsættes en timeløn på 122,80 kr. pr. time (2016 sats), så der udbetales løn svarende til ydelsen som ledig. Dog med fuld pension af den løn, der ellers ville have været fastsat under almindelig/ordinær ansættelse. Arbejdsgiveren modtager et løntilskud på 109,06 kr. pr. time. (2016 sats). Job med løntilskud har hjemmel i Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats § 51.

Der gælder følgende rimelighedskrav: Personer i virksomhedspraktik og antallet af ansatte i job med løntilskud må maksimalt udgøre 1 person for hver 5 ordinært ansatte, hvis virksomheden har 0-50 ansatte, og derudover 1 person for hver 10. ordinært ansatte.

Arbejdsprøvninger kan iværksættes og etableres efter § 42, som ovenfor anført, med særlig fokus på beskrivelse af personens effektive arbejdstid og arbejdsevne. Særlige forløb kan også benyttes som arbejdsprøvning efter § 32.

Bemærk venligst at ledige og sygemeldte kan have forskellig forsørgelsesgrundlag – herunder dagpenge, sygedagpenge, kontanthjælp, uddannelseshjælp, revalideringsydelse, ressourceforløbsydelse eller ledighedsydelse.

Jobbox profil
Profilbillede
Vis cookie- og privatlivspolitik