Fleksjob eller førtidspension – Og hvor går grænsen?

Har du en nedsat arbejdevne og berettiger nedsættelsen til førtidspension?

Der foreligger ikke en nedre timegrænse, der definerer retten til førtidspension. Som ved alle andre forsørgelsesgrundlag og indsatser er det som udgangspunkt den individuelle vurdering, der skal foretages i hver enkelt sag.

Betyder det, at man så ikke kan fastsætte en nedre grænse?
Absolut ikke. Flere af de kommuner jeg samarbejder med har indført en nedre grænse. Nogle kommuner har en fastsættelse på 6 timer ugentligt, andre 5 og nogle 2. Det betyder, at borgeren til møde i rehabiliteringsteamet får valgmuligheden for at vælge imellem fleksjob og førtidspension, hvis arbejdsevnen er dokumenteret nedsat til grænsen eller derunder.

Hvorfor giver det mening?
Fordi det giver borgerne en tryghed og en klar forventningsafstemning. Samtidig giver det den enkelte sagsbehandler arbejdsro og en klar ramme at afklare efter. Ligesom virksomhedskonsulenterne, der efterfølgende skal etablere fleksjobbet eller en nærmere afklaring, har en reel chance for at samarbejde med virksomhederne om den realistiske arbejdsevne.

Lovgivningens rammer for førtidspension er således fleksible. 

Hvilke former for førtidspension findes der?

Vi har oplevet flere reformer igennem årene. Forud for 2003 var der “højeste, mellemste og laveste” førtidspension. Efter 2003 skulle arbejdsevnen være nedsat med mere end 1/3, såfremt der skulle bevilges førtidspension. Og efter 2013 foreligger der ikke en egentlig nedre grænse, ud over hvad den enkelte kommune sætter retningslinjerne for.

Der er dog også andre muligheder!
Modtager du allerede førtidspension kan du anmode kommunen om at gøre førtidspensionen hvilende, hvis du kan arbejde. Det kan fx være, at du har fået det bedre og får muligheden for arbejde og indtægt. Du kan i den forbindelse lave en klar aftale med kommunen om, at din pension gøres hvilende. Fordelen er, at du derefter ikke skal søge om førtidspension på ny, men at den blot kan genoptages, hvis det viser sig, at du alligevel ikke kan forsørge dig med indtægter.

En hvilende pension kan også benyttes, hvis du fx vil forsøge dig med fleksjob.

Du kan også afklares på førtidspension inden den gøres hvilende eller inden du overgår til anden ydelse.

Uanset hvilken form for førtidspension du modtager eller hvilken afklaring du ønsker at deltage i, er det min klare anbefaling, at du får en skriftlig aftale med kommunen.

___

De bedste hilsner

Louise Schelde Frederiksen

Socialrådgiver, jurist – Lektor, cand.jur

Telefon: 22333739

Mail: Lsf@scheldefrederiksenconult.dk

www.scheldefrederiksenconsult.dk

www.sociale-rettigheder.dk

PSST…….. Kender du frivillige foreninger, patientforeninger eller organisationer vi må henvise til, så sig gerne videre, at de kan oprette sig gratis med et logo og kontaktoplysninger på den landsdækkende portal Sociale-Rettigheder lige her: http://www.sociale-rettigheder.dk/frivillige/