Er du nedslidt?

Her får du et hurtigt overblik over lovgivningens rammer for seniorførtidspension.

Hvilke kriterier skal du opfylde?

  • Du skal have højst 5 år til folkepension.
  • Du skal have en tilknytning til arbejdsmarkedet på 20-25 år. Aktuel tilknytning, som også kan betyde, at du nu er blevet sygemeldt fordi du netop er nedslidt.
  • Du skal være nedslidt i en grad så du ikke længere kan varetage dit arbejde eller forsørge dig selv via et fleksjob. Din arbejdsevne skal således være varig og væsentlig nedsat.

Hvad gør du – og hvad gør kommunen?

  • Du ansøger kommunen om seniorførtidspension efter pensionslovens § 17, stk. 3.
  • Når du ansøger om seniorførtidspension iværksættes der ikke beskæftigelsesfremmende tiltag. Det vil sige, at der ikke skal gives forsøg på at udvikle din arbejdsevne.
  • Det er kommunens forpligtelse at belyse din sag tilstrækkelig med de lægejournaler, rapporter, arbejdsnotater og statusattester, der allerede foreligger hos relevante fagpersoner samt arbejdsgiver og blot skal indhentes. De oplysninger du selv er i besiddelse af indgår ligeledes.
  • Den forberedende del af rehabiliteringsplanen skal udarbejdes og din sag skal med ovennævnte bilag forelægges rehabiliteringsteamet.
  • Kommunen skal have truffet endelig afgørelse indenfor 6 måneder – gældende fra ansøgningstidspunktet i dette tilfælde.

Seniorførtidspension ud fra ovennævnte kriterier har været en mulighed siden 2014. Der er ikke de samme krav som ved almindelig førtidspension, da man netop ikke søger arbejdsevnen udviklet, men derimod belyser sagen ud fra den aktuelle tilstand under lempelige vilkår.

Ankestyrelsen har i principafgørelse nummer 99-15 taget stilling til spørgsmålet om seniorførtidspension. Du får her et par eksempler, som du kan læne dig op af.

“I sag nr. 1 var ansøger 60 år, da hun i september 2014 ansøgte om seniorførtidspension. Ansøger havde arbejdet som syerske og som kommunal dagplejer i sammenlagt 35 år frem til udgangen af 2013, hvor hun blev opsagt. Ansøger var herefter ledig i en meget kort periode indtil den 16. januar 2014, hvor hun blev sygemeldt på grund af smerter i bevægeapparatet som følge af slidgigt.

Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg fandt, at ansøger opfyldte kravene om en langvarig og aktuel tilknytning til arbejdsmarkedet, samt at ansøger havde mindre end 5 år til folkepensionsalderen.

Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg fandt desuden, at det var dokumenteret, at ansøgers arbejdsevne var væsentligt og varigt nedsat i et sådant omfang, at hun ikke kunne blive selvforsørgende ved indtægtsgivende arbejde eller i et fleksjob.

I sag nr. 2 var ansøger 61 år, da han i september 2014 ansøgte om seniorførtidspension. Ansøger havde arbejdet som bygningsmaler i over 40 år frem til 2010. Han modtog herefter arbejdsløshedsdagpenge og sygedagpenge.

Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg fandt, at ansøger opfyldte kravene om en langvarig og aktuel tilknytning til arbejdsmarkedet, samt at ansøger havde mindre end 5 år til folkepensionsalderen.

Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg fandt desuden, at det var dokumenteret, at ansøgers arbejdsevne, især som følge af rotator cuff og slidgigt i skuldre og arme var væsentligt og varigt nedsat i et sådant omfang, at han ikke kunne blive selvforsørgende ved indtægtsgivende arbejde eller i et fleksjob.”

 

Rigtig god ansøgningslyst.

 

Kærlig hilsen

Louise Schelde Frederiksen

Socialrådgiver, jurist – Lektor, cand.jur

www.socialjuridiskinstitut.dk

www.Learnnow.dk

www.sociale-rettigheder.dk