Retten til førtidspension i et menneskeligt perspektiv

Anette Marie Hindsberg har begået dette indsigtsrige speciale om retten til førtidspension og værdigheden i kontakten med lovgivningen og systemet. Hun er uddannet socialrådgiver med en overbygning og kandidat i samfundsvidenskabelig jura. Og hun har noget på hjerte. For god ordens skyld skal det nævnes at specialet er bedømt til 12. Du får et uddrag af indledningen nedenfor. Ønsker du at læse hele specialet, trykker du dig ind via linket efter teksten. Rigtig god læselyst. De bedste hilsner Louise Schelde Frederiksen "Retten til førtidspension er en social rettighed, som skal [...]

By |2019-10-03T08:22:05+01:003. oktober 2019|Blog|0 Kommentarer

Er du nedslidt – Seniorførtidspension

Er du nedslidt? Her får du et hurtigt overblik over lovgivningens rammer for seniorførtidspension. Hvilke kriterier skal du opfylde? Du skal have højst 5 år til folkepension. Du skal have en tilknytning til arbejdsmarkedet på 20-25 år. Aktuel tilknytning, som også kan betyde, at du nu er blevet sygemeldt fordi du netop er nedslidt. Du skal være nedslidt i en grad så du ikke længere kan varetage dit arbejde eller forsørge dig selv via et fleksjob. Din arbejdsevne skal således være varig og væsentlig nedsat. Hvad gør du - og [...]

By |2019-02-04T20:07:29+01:004. februar 2019|Blog|0 Kommentarer

Rammerne for virksomhedspraktik

Virksomhedspraktik - hvad er det egentlig? Jeg har flere gange skrevet om virksomhedspraktik - ligesom jeg ofte underviser i emnet. Uanset om jeg underviser på grunduddannelser, på akademimoduler, diplommoduler eller på juridisk efteruddannelse er diskussionen den samme. Hvad er formålet med virksomhedspraktikker egentlig, hvad betyder varighedsbegrænsningerne og hvornår er nok nok. Lad os skære ind til benet omkring den juridiske fortolkning. Kort og godt. Beskæftigelsesministeriet Ministeriet har udarbejdet en del materiale vedrørende virksomhedspraktik. De har bl.a. også foretaget analyser omkring effekten af virksomhedspraktikker. Det fremgår af lov om en aktiv [...]

By |2019-02-06T23:40:10+01:001. februar 2019|Blog|0 Kommentarer

Hvornår er der et udviklingsperspektiv og hvornår er der ikke set i forhold til arbejdsmarkedet

Ankestyrelsen har i principafgørelse nummer 58-18 konkret forholdt sig til, hvornår der kan være tale om et udviklingsperspektiv, der har betydning for arbejdsevnen, og dermed samtidig giver ret til et ressourceforløb. Og hvornår et udviklingsperspektiv udelukkende har betydning for en livskvalitet og dermed giver ret til en førtidspension frem for et ressourceforløb. Hvad er afgørende i Ankestyrelsens principafgørelse: "Der er ikke udviklingsperspektiv for borgerens arbejdsevne, når fx:  der ikke er muligheder for bedring af borgerens meget dårlige helbredstilstand,  der ikke er muligheder for bedring af borgerens meget ringe [...]

By |2019-01-22T13:34:07+01:0022. januar 2019|Blog|0 Kommentarer

Hvordan behandles sager om førtidspension på det foreliggende grundlag

At søge førtidspension på det foreliggende grundlag: I henhold til pensionslovens § 17 har en borger mulighed for at ansøge kommunen om førtidspension. Det betyder, at borgeren på eget initiativ kan indgive en ansøgning om førtidspension. Kommunen skal i sådanne tilfælde behandle sagen og fremkomme med en afgørelse om enten bevilling eller afslag indenfor 3 måneder jf. pensionslovens § 21. (3 måneder fra det tidspunkt, hvor sagen er rejst.) Jeg hører flere forskellige fortolkninger af, hvordan behandling af pensionssager på det foreliggende grundlag bør foregå i praksis. Nogle kommuner mener, [...]

By |2019-01-02T13:55:40+01:0028. december 2018|Blog|0 Kommentarer

Bliv klædt på til mødet med kommunen

Kender du det?...... ....Enten at føle sig fastlåst i et langvarrigt sygdomsforløb, fastklemt i ledighed eller frustreret over manglende afklaring af din arbejdsevne..... Uanset hvilken situation du sidder i kan det betale sig at være forberedt til mødet med kommunen og din sagsbehandler på jobcentret. Hvorfor? Fordi du har brug for, at være specifik omkring dine ønsker og dine behov. Du har brug for at kunne kommunikere klart, så du har større mulighed for, at dine budskaber bliver hørt og modtaget. Fritager det din sagsbehandler for at forberede sig - [...]

By |2019-01-02T16:33:51+01:0028. december 2018|Blog|0 Kommentarer

Hjælp til dig der er tæt på en stressramt

Det er ofte hårdt og opslidende at være pårørende til en stressramt. Man rækker hånden ud, og hvad så derefter? Stress er sjældent noget, der opstår fra det ene øjeblik til det andet, så du har sikkert længe været bekymret eller på anden vis været påvirket af din næres situation. Afvist og lukket ude? Da nogle af følgerne af stress kan være kort lunte, irritation og store udsving i følelsesregistret, eller det modsatte; at man lukker sig inde, oplever du måske, at du bliver en stødpude for frustrationer, at du [...]

By |2018-12-28T12:19:03+01:0028. august 2018|Blog|0 Kommentarer

Ændring i reglerne vedrørende reformen om fleksjob og førtidspension

Hvad betyder de nye ændringer i reformen om fleksjob og førtidspension? Udkastet til lovforslaget indeholder en præcisering af lovgivningen vedrørende tilkendelser af førtidspension. På baggrund af en fremrykket delevaluering om reformen af fleksjob og førtidspension er forligskredsen bag reformen kommet frem til, at det ikke i lovgivningen er tilstrækkeligt klart, hvem der kan tilkendes førtidspension - og hvem der skal deltage i ressourceforløb eller stå til rådighed for fleksjob. Præcisering af lovgivningen vil således betyde at personer, hvor der ikke er udsigt til udvikling af arbejdsevnen ikke skal deltage i [...]

By |2018-12-28T12:31:53+01:002. april 2018|Blog|0 Kommentarer

Grænsen mellem fleksjob og førtidspension og mulighederne

Fleksjob eller førtidspension - Og hvor går grænsen? Har du en nedsat arbejdevne og berettiger nedsættelsen til førtidspension? Der foreligger ikke en nedre timegrænse, der definerer retten til førtidspension. Som ved alle andre forsørgelsesgrundlag og indsatser er det som udgangspunkt den individuelle vurdering, der skal foretages i hver enkelt sag. Betyder det, at man så ikke kan fastsætte en nedre grænse? Absolut ikke. Flere af de kommuner jeg samarbejder med har indført en nedre grænse. Nogle kommuner har en fastsættelse på 6 timer ugentligt, andre 5 og nogle 2. Det betyder, at borgeren [...]

By |2018-12-28T12:29:59+01:004. marts 2018|Blog|0 Kommentarer

Speed din sag op med løbende partshøring

Hvornår er du sidst blevet partshørt? Og hvorfor er det egentlig ét vigtigt spørgsmål? Partshøring er ét af forvaltningslovens mest afgørende begreber. En forvaltning har pligt til at partshøre, hvilket samtidig giver parten eller parterne i sagen en retssikkerhed. Når en forvaltning partshører sikrer de sig for det første, at relevante oplysninger foreligger på sagen, hvilket samtidig styrker officialprincippet om, at en sag skal tilstrækkelig belyses. For det andet giver det parten i sagen mulighed for at udtale sig og eventuelt fremkomme med bemærkninger eller nye oplysninger. Jeg har på [...]

By |2018-12-28T11:58:53+01:0013. april 2017|Blog|0 Kommentarer