Kender du det?……

….Enten at føle sig fastlåst i et langvarrigt sygdomsforløb, fastklemt i ledighed eller frustreret over manglende afklaring af din arbejdsevne…..

Uanset hvilken situation du sidder i kan det betale sig at være forberedt til mødet med kommunen og din sagsbehandler på jobcentret. Hvorfor?

Fordi du har brug for, at være specifik omkring dine ønsker og dine behov. Du har brug for at kunne kommunikere klart, så du har større mulighed for, at dine budskaber bliver hørt og modtaget. Fritager det din sagsbehandler for at forberede sig – nej absolut ikke, men det her blogindlæg handler om, hvordan du forbereder dig og sikrer et bedre sagsforløb.

Hvad gør du helt konkret?

De 5 gode trin til ét bedre forløb:

  1. Gør status – Sæt dig ned og gør status. Skriv i punkter, hvad der er sket i din sag siden du blev ledig eller sygemeldt. Hvad har virket og hvad har måske ikke virket.
  2. Fremdrift – Når du har gjort status og er blevet specifik omkring, hvor du egentlig står – er det tid til at kigge fremad. Hvad har du af ønsker for fremtiden. Skriv gerne 3 ønsker. Ud for hvert ønske skriver du, hvorfor du har netop dette ønske og hvad det vil give dig. Hvis du skal have noget ud af øvelsen og være virkelig forberedt til mødet med din sagsbehandler, bør du være konkret. Hvis dit ønske fx er job, bør du skrive hvilket job. Hvis dit ønske er ny uddannelse, bør du konkretisere uddannelsesretning og hvis dit ønske fx er fleksjob, bør du definere hvilket fleksjob og hvorfor det matcher dig. Hele din argumention ligger altså her i trin 2.
  3. Samarbejde – Når du kommer til mødet med din sagsbehandler vil det være en god ide at forventningsafstemme jeres samarbejde. Spørg din sagsbehandler hvad hun/han forventer af dig og hvad du må forvente dig af ham/hende. Ingen konstruktivt samarbejde – Ingen konstruktive løsningsforslag eller planer.
  4. Læg en plan – Inden du går fra mødet skal du have en plan. Ikke bare en løs plan med løse drøftelser og “måske-ordninger”. Du skal have en konkret plan, hvor både du og din sagsbehandler er sikre på, hvad der skal ske indtil næste møde. I skal dermed have afklaret hvem, der gør hvad. Hvem kontakter lægen og hvornår, hvem kontakter virksomheden og hvornår, hvem kontakter den anden aktør eller uddannelsesindstitutionen -og hvem skal i samarbejde med i sagen. I skal ligeledes aftale hvornår i skal ses næste gang, så tiden ikke skrider.
  5. Handling – Det er ikke tilstrækkeligt, at der lægges en plan. Der skal også handles og følges op. Ikke kun i forhold til hvem der gør hvad, som under trin 4. Opsamling på lægeerklæringen, forløbet eller arbejdsprøvningen er altafgørende for en fremtidig afgørelse. Det vil sige, at du og din sagsbehandler skal følge konkret op på samtlige dokumenter. Hvad betyder lægeerklæringen eksempelvis i forhold til arbejdsprøvningen – altså hvad betyder det helt konkret sammenholdt med lovgivningens muligheder. I skal sikre sagsprogression, så du ikke sidder fast eller spilder tiden.

Følg op på de 5 trin løbende i forbindelse med dit sagsforløb. Uanset om du har modtaget offentlig forsørgelse i 5 uger eller 5 år kan du benytte de 5 trin. Du starter med en status og går så kronologisk frem, så du sikrer, at denne trin model benyttes konkret til dig – og dine ønsker og behov.

De gode principper:

  • Officialprincippet – kommunen er underlagt officialprincippet i retssikkerhedslovens § 10. Dette princip betyder, at kommunen skal indhente oplysninger med relevans og belyse en sag tilstrækkeligt. Husk altid at drøfte med din sagsbehandler, hvornår nok er nok. Altså hvornår er der indhentet tilstrækkelige oplysninger, så der kan træffes en afgørelse.
  • Hurtighedsprincippet – kommunen skal arbejde efter hurtighedsprincippet i retssikkerhedslovens § 3. Det vil sige, at du hurtigst mulig skal have den hjælp du har brug for – herunder en afklaring og afgørelse af det fremtidige forsørgelsesgrundlag.
  • Dialogprincippet – kommunen skal altid sikre en god dialog med dig og sørge for, at du bliver inddraget i din egen sag i henhold til retssikkerhedslovens § 4. Du skal føle medansvar og i skal derfor forventningsafstemme jeres samarbejde.
  • Magtfordrejningslæren/magtfordrejdningsprincippet – kommunen må i henhold til dette generelle princip ikke usagligt forholde sig til en sag eller inddrage oplysninger, som ikke har relevans for sagsforløbet. Det vil sige, at sagsbehandleren fx ikke må inddrage sine personlige holdninger eller undlade at benytte en speciallægeerklæring fx fordi hun/han ikke er enig. Sagligheden og professionalismen skal vægtes højt.
  • Proportionalitetsprincippet – kommunen skal sikre en sagsbehandling, der er mindst mulig indgribende efter det overordnede juridiske princip om proportionalitet. Det vil sige, at det er dén “mildeste” løsning, af hensyn til dit personlige og private liv, der skal tilbydes og iværksættes. Vi kan også kalde det – mindst mulig indgriben fra statens side og dermed – Mindre system – mere menneske.

Jeg håber, at du kan bruge de 5 trin og de gode principper i dit videre forløb. Jeg ønsker dig alt mulig held og lykke samt alt det bedste.

Har du brug for en håndbog, hvor du virkelig kan sammensætte dine egne ønsker og behov med lovgivningens muligheder, så læs mere på www.Learnnow.dk

 

De bedste hilsner

Louise Schelde Frederiksen

www.sociale-rettigheder.dk

www.scheldefrederiksenconsult.dk

www.socialjuridiskinstitut.dk

www.Learnnow.dk